Teminat Amaçlı Değerleme

Finans kuruluşları, özel sektör, kamu ve şahısların teminat/ipotek amaçlı işlemleri öncesinde hazırladığımız değerleme raporları …

Raporlama ve Araştırma

Gayrimenkul sektörü için özel araştırma raporları oluşturarak uzmanlarımızın yerinde temin ettiği ve şirketimizin arşivinde yer alan bilgilerin analiz

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm ülkemizde Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile…

İndirilebilir Formlarımız

  • Sürekli Bilgilendirme Formu

  • Değerlendirme Talep Formu

  • BBDK-Yetki Belgesi

Bizden Haberler

Yabancılara Gayrimenkul Satışı Değerleme Zorunluluğu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve…

1A Grup Gayrimenkul Değerlendirme ve Danışmanlık A.Ş.

/
1A Grup Gayrimenkul Değerlendirme ve Danışmanlık A.Ş.'nin…