Yabancılara Gayrimenkul Satışı Değerleme Zorunluluğu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarih 2019/1 sayılı genelge ile yabancı uyruklu kişilere artık sadece vatandaşlık başvurusunda değil, aynı zamanda alıcı veya satıcı olarak taraf oldukları tüm satış işlemlerinde de ‘gayrimenkul değerleme raporu’ zorunluluğu getirilmiştir.

4 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olan ve değerleme sektörünün faaliyet alanını genişleten bu genelge uyarınca BDDK tarafından yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca hazırlanacak değerleme raporlarında, uluslararası değerleme standartları ve diğer mevzuat ile uygulama prensipleri geçerli olacaktır.

1A Grup Gayrimenkul Değerlendirme ve Danışmanlık A.Ş.

1A Grup Gayrimenkul Değerlendirme ve Danışmanlık A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VII, No:35 Sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şekilde ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere, 08/04/2001 tarihinde kurulca listeye alınmasına karar verilmiştir.       1A GRUP GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 07.01.2011 tarihinde TS EN ISO 9001-2008 sertifikasını almıştır.