Girdi yapan 1Aggd

Yabancılara Gayrimenkul Satışı Değerleme Zorunluluğu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarih 2019/1 sayılı genelge ile yabancı uyruklu kişilere artık sadece vatandaşlık başvurusunda değil, aynı zamanda alıcı veya satıcı olarak taraf oldukları tüm satış işlemlerinde de ‘gayrimenkul değerleme raporu’ zorunluluğu getirilmiştir. 4 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olan ve değerleme sektörünün […]

1A Grup Gayrimenkul Değerlendirme ve Danışmanlık A.Ş.

1A Grup Gayrimenkul Değerlendirme ve Danışmanlık A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VII, No:35 Sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şekilde ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere, 08/04/2001 tarihinde kurulca listeye alınmasına karar verilmiştir.       1A GRUP GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 07.01.2011 tarihinde […]